Theo quan điểm của Đacuyn, tác động của chọn lọc tự nhiên là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo quan điểm của Đacuyn, tác động của chọn lọc tự nhiên là

ID [786249]

Theo quan điểm của Đacuyn, tác động của chọn lọc tự nhiên là

A. tích lũy các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh
B. tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho bản thân sinh vật
C. tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho con người
D. đào thải các cá thể mang kiểu gen quy định kiểu hình kém thích nghi, tích lũy các cá thể mang kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi, khả năng sinh sản tốt
Lại Thị Lan
Đáp án B Đáp án B
Giải thích: Theo quan điểm của Đacuyn, tác động của chọn lọc tự nhiên là tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho bản thân sinh vật.
Bình luận