There are different kinds of music to ............ your taste.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

There are different kinds of music to ............ your taste.

ID [140025]

There are different kinds of music to ............ your taste.

A. miss
B. fit
C. tight
D. suit
Trần Duy Trang
https://fb.com/moon.vn
Đáp án D
Bình luận
lethinhai Giải thích cho em với ạ...
16 Tháng 6 lúc 23:22
uvy102 miss vs tight thì ko hợp nghĩa
fit là nói về vừa vặn về kích thước như quần áo, giày dép
17 Tháng 6 lúc 10:35 Cảm ơn
uvy102 còn đơn giản hơn là nó là một cụm liền ý c nên mình thừa nhận thôi
17 Tháng 6 lúc 10:37 (1) Cảm ơn