They were travelling on the same train so they . But, of course, we don't know if they did.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

They were travelling on the same train so they . But, of course, we don't know if they did.

ID [769509]

They were travelling on the same train so they _____________. But, of course, we don't know if they did.

A. could meet
B. may have met
C. might meet
D. should probably meet
Cô Trang Anh
https://fb.com/mrstranganh87
Đáp án B

Dịch: Họ đã đi du lịch trên cùng chuyến tàu vì vậy có khả năng họ đã gặp nhau. Nhưng chúng ta đương nhiên không biết họ có gặp nhau hay không.
Xét các đáp án:
A. could + V (bare): có thể làm gì (nhấn mạnh khả năng trong quá khứ)
B. may + have + V (past participle): có thể đã làm gì (nhưng không chắc)
C. might + V (bare): có thể làm gì (diễn đạt điều có khả năng xảy ra)
D. should + V (bare): nên làm gì (khuyên bảo)
Bình luận
chuvanhuy2302 B với C khác nhau như nào ạ?
Trả lời 21 Tháng 10 lúc 22:54
captain2604 B diễn tả một dự đoán ai đó có thể đã làm gì nhưng k thực sự chắc chắn (40-50%). Còn C diễn tả một khả năng, có thể làm một điều gì đó.
21 Tháng 10 lúc 22:59 Cảm ơn
phuong30402 Đáp án dịch là có khả năng thì phải là C chứ ạ
Trả lời 4 Tháng 11 lúc 22:46
cotranganh phỏng đoán trong quá khứ người ta dùng dạng modal perfect e ah
5 Tháng 11 lúc 12:9 (1) Cảm ơn
captain2604 Em hiểu ý cô nói k em, hơn nữa lời giải đó em đọc chưa hết, còn khúc "họ ĐÃ gặp nhau" - ngữ cảnh quá khứ. Mà dự đoán trong quá khứ thì k thể chỉ dùng might + V nguyên mẫu như câu C - nó sẽ thành dự đoán trong hiện tại mất, mà phải dùng câu B - may have PP để chỉ dự đoán trong quá khứ. Đọc kỹ để khỏi nhầm nha em!
6 Tháng 11 lúc 1:37 Cảm ơn