Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng hóa học xảy ra?A. Cho dung dịch Fe(NO3)3 vào dung dịch AgNO3. B. Cho Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng. C. Nhỏ dung dị
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng hóa học xảy ra?A. Cho dung dịch Fe(NO3)3 vào dung dịch AgNO3. B. Cho Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng. C. Nhỏ dung dị

ID [0]

Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng hóa học xảy ra?

A.Cho dung dịch Fe(NO3)3 vào dung dịch AgNO3.
B.Cho Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng.
C.Nhỏ dung dịch Br2 vào dung dịch chứa NaCrO2 và NaOH.
D.Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C HD: • dãy điện hóa: Fe3+/Fe2+ > Ag+/Ag ⇥ thí nghiệm A không xảy ra phản ứng.

• Cr2O3 không phản ứng được với dung dịch NaOH loãng (cần điều kiện đặc, nóng).

• Al, Fe, Cr bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội.

Chỉ có thí nghiệm C có xảy ra phản ứng hóa học theo phương trình sau:

4Br2 + NaCrO2 + 8NaOH → NaCrO4 + 8NaBr + 4H2O ⇝ Chọn đáp án C. ♣.

Bình luận
nguyendinhde - Key sai r..

Trả lời

snow2000 - ???????

Trả lời

bac1233 em hóng pt phần a mod ơi
tranduchoanghuy cái này key C ấy em @@ để anh báo lại @@