Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (2) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ. ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (2) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ. ?

ID [52271]

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho Na vào dung dịch CuSO4.
(2) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ.
(3) Thổi luồng khí H2 đến dư qua ống nghiệm chứa CuO nung nóng.
(4) Nung nóng hỗn hợp gồm Al và CuO trong khí trơ.
(5) Cho bột Fe vào dung dịch CuCl2.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được Cu đơn chất là

A.5.
B.2.
C.4.
D.3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CGiải: Số trường hợp thu được Cu đơn chất gồm (2) (3) (4) và (5) ⇒ Chọn C
Bình luận
quyettamneu - điện phân cuso4 ra cu2+ chứ ạ

Trả lời

duongdanhminh11 - Ây thổi H2 đến dư vào ống nghiệm CuO mà ko có đk nhiệt độ pứ làm sao mod ơi???

Trả lời