Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (2) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ. ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (2) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ. ?

ID [660231]

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho Na vào dung dịch CuSO4.
(2) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ.
(3) Thổi luồng khí H2 đến dư qua ống nghiệm chứa CuO nung nóng.
(4) Nung nóng hỗn hợp gồm Al và CuO trong khí trơ.
(5) Cho bột Fe vào dung dịch CuCl2.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được Cu đơn chất là

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Liên Trường - Sở GD & ĐT Nghệ An - MĐ 201 - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Số trường hợp thu được Cu đơn chất gồm (2) (3) (4) và (5) ⇒ Chọn C
Bình luận
duongdanhminh11 Ây thổi H2 đến dư vào ống nghiệm CuO mà ko có đk nhiệt độ pứ làm sao mod ơi???
14 Tháng 6 lúc 21:49
quyettamneu điện phân cuso4 ra cu2+ chứ ạ
Trả lời 24 Tháng 9 lúc 0:35