Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (II) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH (III) Cho dung dị?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (II) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH (III) Cho dung dị?

ID 337338.

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
(II) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH
(III) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3
(IV) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng
(V) Cho kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng
Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là:

A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

15/4/2017 lúc 8:58 Link fb: ngat16021992@gmail.com

1. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

2. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO +H2O

3. 2HCl + Na2CO3 → NaCl + CO2 + H2O

4. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

5.Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra : 1,2, 5. Đáp án D.

hungcho :v ra CO2 lại cho là oxh khử :v tỉnh vl . 16/4/2017
16/4/2017 lúc 23:10
anhmessi22 cứ tưởng SO2 phải trong mt axit chứ ??? . 16/4/2017
16/4/2017 lúc 23:50
hoanglinh208 nó tạo ra axit có axit để triệt tiêu hết à 16/4/2017
16/4/2017 lúc 23:56 Cảm ơn
anhmessi22 à em quên mất. ngơ rồi. nó còn làm mất màu cánh hoa hồng nữa mak cũng quên đi được 16/4/2017
16/4/2017 lúc 23:58 Cảm ơn
Tuongpro98bg Sai ngu . 17/4/2017
17/4/2017 lúc 3:51
thanhhp258 trời ơi sai ngu quá
10/6/2018 lúc 11:16
Truongthimyhue so2+kmno4+h2o-->h2so4+ mnso4 + k2so4
21/6/2018 lúc 20:37