Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho hỗn hợp gồm a mol FeCO3 và a mol Mg vào dung dịch HCl dư, thu được V1 lít khí. (2)?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho hỗn hợp gồm a mol FeCO3 và a mol Mg vào dung dịch HCl dư, thu được V1 lít khí. (2)?

ID [655943]

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho hỗn hợp gồm a mol FeCO3 và a mol Mg vào dung dịch HCl dư, thu được V1 lít khí.
(2) Cho a mol Mg vào dung dịch HNO3 dư, thu được V2 lít khí.
(3) Cho hỗn hợp gồm a mol FeCO3 và a mol Mg vào dung dịch HNO3 dư, thu được V3 lít khí.
Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3 trong các thí nghiệm trên và các khí đều đo ở cùng điều kiện. Quan hệ của V1, V2 và V3

A. V1 > V2 > V3
B. V1 = V3 > V2
C. V1 > V3 > V2
D. V1 = V3 < V2
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy

Huy Trần

Giải: (1) – FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2↑ + H2O.

– Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑.

∑nkhí = 2a mol ⇒ V1 = 44,8a lít.

(2) Bảo toàn electron: 2nMg = 3nNO.

⇒ nNO = \(\dfrac{{2a}}{3}\) mol ⇒ V2 ≈ 14,93 lít.

(3) Bảo toàn electron: nFeCO3 + 2nMg = 3nNO.

⇒ nNO = a mol; nCO2 = a mol ⇒ V3 = 44,8 lít.

||⇒ V1 = V3 > V2chọn B.

thanhthuynguyenquynh câu này B chứ?? (1) a mol co2 + a mol h2 (3) a mol co2 + a mol no
28 Tháng 4 lúc 8:28
datng e cũng tính ra B @@
28 Tháng 4 lúc 9:40 Cảm ơn
lovelychildhood bn thiếu rồi (1) a co2 và a h2, (2) 2a/3 NO; (3) a co2 + 2a/3 No
29 Tháng 4 lúc 2:33 Cảm ơn
thanhthuynguyenquynh (3) feco3 cho a mol e Mg 2a mol e => NO a mol
29 Tháng 4 lúc 8:17 Cảm ơn
tranduchoanghuy ok
11 Tháng 8 lúc 23:12 Cảm ơn
dangduc016 B chứ???
1 Tháng 6 lúc 9:44