Thực hiện các thí nghiệm sau:(a) Nung NH4NO3 rắn.(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dd H2SO4 (đặc).(c) Sục khí Cl2 vào dd Na?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thực hiện các thí nghiệm sau:(a) Nung NH4NO3 rắn.(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dd H2SO4 (đặc).(c) Sục khí Cl2 vào dd Na?

ID [0]

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung NH4NO3 rắn.
(b) Đun nóng NaCl tinh thể với dd H2SO4 (đặc).
(c) Sục khí Cl2 vào dd NaHCO3.
(d) Sục khí CO2 vào dd Ca(OH)2 (dư).
(e) Sục khí CO2 vào dd KMnO4.
(g) Cho dd KHSO4 vào dd NaHCO3.
(h) Cho PbS vào dd HCl (loãng).
(i) Cho Na2SO3 vào dd H2SO4 (dư), đun nóng.
Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A.5.
B.6.
C.4.
D.2.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án A Giải: (a) NH4NO3 \(\xrightarrow[]{t^{o}<500^{o}C}\) N2O↑ + 2H2O || 2NH4NO3 \(\xrightarrow[]{t^{o}>500^{o}C}\) 2N2↑ + O2↑ + 4H2O.

(b) NaCl(tt) + H2SO4 đặc \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) NaHSO4 + HCl↑.

(c) Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO || HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O.

(d) CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3↓ + H2O.

(e) CO2 + KMnO4 → không phản ứng.

(g) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O.

(h) PbS + HClloãng → không phản ứng.

(i) Na2SO4 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O.

||⇒ (a), (b), (c), (g) và (i) thỏa mãn ⇒ chọn A.

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
trang2111 - mod hóa đâu hết rồi giúp e với

Trả lời

dragon98 a,b,c,g,i đó e
trang2111 mod jup em viêt ptpu b c cái
dragon98 a. nung nh4no3
NH4NO3 => N2O + 2H2O
b. đun nóng nacl tinh thể với dd h2so4 đặc
2NaCl +H2SO4 => Na2SO4 + 2HCl

c.sục khí cl2 vào dd nahco3
Cl2 + 2NaHCO3 => 2NaCl + 2CO2 + 1/2O2 + H2O
d. sục khí co2 vào dd ca(oh)2 dư
CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O
e. sục so2 vào dd kmno4
5 SO2 + 2 KMnO4 + 2 H2O => K2SO4 + 2 MnSO4 + 2 H2SO4
g. cho dd khso4 vào dd nahco3
KHSO4 + NaHCO3 => K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O
h. cho pbs vào dd hcl loãng
không phản ứng.
i. cho na2so3 vào dung dịch h2so4 dư đun nóng
Na2SO3 + H2SO4 => Na2SO4 + H2O + SO2
dragon98 ok e ngủ thôi
trang2111 mod ngủ trc đi chăc e sẽ ko hỏi nưa
trang2111 câu trả lời hơn cả mong đợi cảm ơn mod
BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
Giải đáp về phản ứng thủy phân của este thường

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số trùng phương (chứa tham số)
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)