Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Thí nghiệm đó là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Thí nghiệm đó là

ID [715622]

Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Thí nghiệm đó là
86.png

A. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn.
B. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3.
C. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7.
D. Cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đừng là kim loại Cu.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần 1

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Thu khí X bằng cách úp bình ⇒ X nhẹ hơn không khí ⇒ chọn A.

Bình luận