Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là

ID [714001]

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.
18.png
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2

A.  Có kết tủa đen.
B. Dung dịch Br2 bị nhạt màu.
C. Có kết tủa trắng.
D. Có kết tủa vàng.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
asdswsww1 câu này làm sao v?
Trả lời 1 Tháng 6 lúc 9:43
huanhatquang2000 ra khí C2H2 phải không ạ
Trả lời 1 Tháng 6 lúc 13:29
thaibom03 CaC2 + H2O -> Ca(OH)2 + C2H2
C2H2 + Br2 -> C2H2Br2
hoặc C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4
1 Tháng 6 lúc 23:1 (3) Cảm ơn