Thủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?

ID [662283]

Thủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?

A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2.
D. CH3COOC2H5

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Este đơn chức có dạng RCOOR'.

Để thủy phân thu được CH3OH ⇒ R' phải là gốc CH3 ⇒ Chọn A.

Bình luận