Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Ala và 1 mol Gly. Số liên kết peptit trong phân tử X là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Ala và 1 mol Gly. Số liên kết peptit trong phân tử X là

ID [756123]

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Ala và 1 mol Gly. Số liên kết peptit trong phân tử X là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan