Thủy phân hoàn toàn hợp chất hữu cơ T (no, mạch hở, có phân tử khối bằng 132) trong dung dịch NaOH, thu được muối của ax?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Thủy phân hoàn toàn hợp chất hữu cơ T (no, mạch hở, có phân tử khối bằng 132) trong dung dịch NaOH, thu được muối của ax?

ID [650199]

Thủy phân hoàn toàn hợp chất hữu cơ T (no, mạch hở, có phân tử khối bằng 132) trong dung dịch NaOH, thu được muối của axit cacboxylic hai chức X và ancol đơn chức Y. Biết X, Y đều có mạch cacbon không phân nhánh.
Số công thức cấu tạo phù hợp với T là

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận