Thủy phân hoàn toàn triglixerit X sau phản ứng thu được axit oleic (C17H33COOH) và axit linoleic (C17H31COOH). Nếu đốt c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X sau phản ứng thu được axit oleic (C17H33COOH) và axit linoleic (C17H31COOH). Nếu đốt c?

ID [654040]

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X sau phản ứng thu được axit oleic (C17H33COOH) và axit linoleic (C17H31COOH). Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 76,32 gam oxi thu được 75,24 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch Br2 1M trong dung môi CCl4. Giá trị của V là

A. 120
B. 150
C. 360
D. 240
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: nO2 = 2,385 mol; nCO2 = 1,71

Axit oleic và axit linoleic đều có 18C trong phân tử nên ta đặt CTPT của X là C57H2yO6

\(C_{57}H_{2y}O_6 + \dfrac{108 + y}{2}O_2 \to 57CO_2 + yH_2O\)

Ta có: \(\dfrac{108+y}{2} \times 1,71 = 2,385 \times 57\) → y = 51.

→ X là C57H102O6

Ta có độ bất bão hòa: \(k = \dfrac{57 \times 2 + 2 - 102}{2} = 7\)

Mà đây là trieste → Trong mạch có: 7 - 3 = 4π.

nX = 1,71 : 57 = 0,03 mol.

→ nBr2 = 0,03 x 4 = 0,12 mol → V = 0,12 : 1 = 0,12 lít = 120 ml⇒ Chọn A

Bình luận
dchy89 bị sai câu này. ae giúp . 20/4/2018
20 Tháng 4 lúc 0:36
nguyenthihongtham câu này làm ntn nhỉ ?
Trả lời 22 Tháng 4 lúc 20:41
kimchung05112000 công thức tính độ bất bão hòa k là gì v ạ
Trả lời 20 Tháng 5 lúc 20:47
nqtuan94 (k-1)*nHCHC =nCO2-nH2O
20 Tháng 5 lúc 21:18 Cảm ơn
khoaga vì sao lại là C57 vậy anh
Trả lời 23 Tháng 5 lúc 19:32
khoaga sao lại là c57 vậy ạ
Trả lời 23 Tháng 5 lúc 20:42
khoaga sao lại C57 vậy ad
Trả lời 23 Tháng 5 lúc 20:42
kingofthedark nó sẽ có dạng (RCOO)3C3H5
mà trong gốc đều chứa 18C nên số C=18.3+3 = 57
23 Tháng 5 lúc 20:48 Cảm ơn