Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối gồm natri?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối gồm natri?

ID [657390]

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối gồm natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2. Giá trị của m là

A. 44,3 gam.
B. 45,7 gam.
C. 45,8 gam.
D. 44,5 gam.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Muối natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2

=> X là (C17H35COO)(C17H33COO)2C3H5.

nX = nC3H5(OH)3 = 0,05.

=> nC17H35COONa = 0,05 và nC17H33COONa = 0,1

=> mmuối = 45,7 gam.

=> Đáp án B
Bình luận
thanhthuynguyenquynh hỏi muối mình lại tính mx
24 Tháng 5 lúc 23:4
leeduycanh tự nhiên lại tính mx làm gì cơ chứ
24 Tháng 5 lúc 23:7
thaoninh00 muốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trả lời 24 Tháng 5 lúc 23:27
yenmax Ai giải giúp vs ạ?
Trả lời 25 Tháng 5 lúc 8:57
phaivuotqua fb nói cho dễ bạn
25 Tháng 5 lúc 9:8 Cảm ơn
yenmax Mình tính được rồi
25 Tháng 5 lúc 9:45 Cảm ơn
hiradnabestfriend câu này làm như nào vậy ạ?
Trả lời 26 Tháng 5 lúc 19:59
lamoon Từ tỉ lệ stearat và oleat là 1:2 suy ra công thức của X
Sau đó có số mol X = số mol glixerol = 0.05 mol
=> Khối lượng = 914 × 0.05 = 45.7 gam
26 Tháng 5 lúc 20:10 Cảm ơn
hiradnabestfriend a hiểu rồi, cảm ơn bn
26 Tháng 5 lúc 20:24 Cảm ơn
titpholit ai giai dum cai thaskk
Trả lời 28 Tháng 5 lúc 14:51
ntkphuong1203 Tỉ lệ giữa hai muối Natri stearat và natri oleat là 1:2 => X là (C17H35COO)(C17H33COO)2C3H5
nX=nC3H5OH = 0,05 mol
=> nC17H35COONa = 0,05 mol
nC17H33COONa = 0,1 mol
=> m = 45,7g
28 Tháng 5 lúc 16:47 (1) Cảm ơn
titpholit ai giup vs
28 Tháng 5 lúc 14:52
dchy89 từ tỉ lệ 1:2 suy ra CTCT X gồn 2 gốc ole và 1 gốc ste. nên MX=886. nX=nGlixerol=0,05. nNaOH=3nglixerol=0,15. bảo toàn khối lượng có 886.0,05+0,15.40-4,6=45,7
28 Tháng 5 lúc 14:54 (1) Cảm ơn
dchy89 ko thì lấy (886-41+3.23).0,05 cho nhanh :v
28 Tháng 5 lúc 14:56 (1) Cảm ơn