Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối gồm natri?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối gồm natri?

ID [0]

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối gồm natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2. Giá trị của m là

A.44,3 gam.
B.45,7 gam.
C.45,8 gam.
D.44,5 gam.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BMuối natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2

=> X là (C17H35COO)(C17H33COO)2C3H5.

nX = nC3H5(OH)3 = 0,05.

=> nC17H35COONa = 0,05 và nC17H33COONa = 0,1

=> mmuối = 45,7 gam.

=> Đáp án B
Bình luận
titpholit - ai giup vs

Trả lời

dchy89 từ tỉ lệ 1:2 suy ra CTCT X gồn 2 gốc ole và 1 gốc ste. nên MX=886. nX=nGlixerol=0,05. nNaOH=3nglixerol=0,15. bảo toàn khối lượng có 886.0,05+0,15.40-4,6=45,7
dchy89 ko thì lấy (886-41+3.23).0,05 cho nhanh :v
titpholit - ai giai dum cai thaskk

Trả lời

ntkphuong1203 Tỉ lệ giữa hai muối Natri stearat và natri oleat là 1:2 => X là (C17H35COO)(C17H33COO)2C3H5
nX=nC3H5OH = 0,05 mol
=> nC17H35COONa = 0,05 mol
nC17H33COONa = 0,1 mol
=> m = 45,7g
hiradnabestfriend - câu này làm như nào vậy ạ?

Trả lời

lamoon Từ tỉ lệ stearat và oleat là 1:2 suy ra công thức của X
Sau đó có số mol X = số mol glixerol = 0.05 mol
=> Khối lượng = 914 × 0.05 = 45.7 gam
hiradnabestfriend a hiểu rồi, cảm ơn bn
yenmax - Ai giải giúp vs ạ?

Trả lời

phaivuotqua fb nói cho dễ bạn
yenmax Mình tính được rồi
thaoninh00 - muốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Trả lời

leeduycanh - tự nhiên lại tính mx làm gì cơ chứ

Trả lời

thanhthuynguyenquynh - hỏi muối mình lại tính mx

Trả lời