Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tươn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tươn?

ID [660924]

Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên?

A. 1.
B. 2.
C.  3.
D. 4

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Nam Yên Thành - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải:
Đề bài yêu cầu tìm số triglixerit tạo từ 1 gốc oleat (O) và 2 gốc stearat (S).

Các triglixerit thỏa mãn là: O-S-S và S-O-S.

Vậy có 2 triglixerit thỏa.

Đáp án B.

Bình luận
acxa11a 3 chứ nhỉ
4 Tháng 6 lúc 23:31
acxa11a nhầm 2
4 Tháng 6 lúc 23:32
pim2k sao mk tính ra 3
Trả lời 9 Tháng 6 lúc 10:31
lanle197 sao 3 dc bn 2 vị trí ở giữa mà
9 Tháng 6 lúc 10:44 Cảm ơn
pim2k là sao, ghi ra giùm mình dc ko
9 Tháng 6 lúc 10:52 Cảm ơn
vothivantrangmoon OSS; SOS chac c tinh hai lan SOS
21 Tháng 6 lúc 7:53 Cảm ơn
thuyduongtrinh614 SSO THÌ SAO
22 Tháng 6 lúc 22:19
htk112212 SSO=OSS
23 Tháng 6 lúc 20:0 Cảm ơn