Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tươn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tươn?

ID [0]

Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên?

A.1.
B.2.
C. 3.
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BGiải:
Đề bài yêu cầu tìm số triglixerit tạo từ 1 gốc oleat (O) và 2 gốc stearat (S).

Các triglixerit thỏa mãn là: O-S-S và S-O-S.

Vậy có 2 triglixerit thỏa.

Đáp án B.

Bình luận
thuyduongtrinh614 - SSO THÌ SAO

Trả lời

htk112212 SSO=OSS
pim2k - sao mk tính ra 3

Trả lời

lanle197 sao 3 dc bn 2 vị trí ở giữa mà
pim2k là sao, ghi ra giùm mình dc ko
vothivantrangmoon OSS; SOS chac c tinh hai lan SOS
acxa11a - nhầm 2

Trả lời

acxa11a - 3 chứ nhỉ

Trả lời