Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3. (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3. (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[?

ID 652720.

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na[Al(OH)4] hoặc NaAlO2.
(c) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.
(d) Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuCl2.
(e) Cho hỗn hợp Al4C3 và CaC2 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
(f) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101 ( Thỏ )

18/4/2018 lúc 1:53 Link fb: https://www.facebook.com/ThoTruong3105

Giải: Số thí nghiệm thu được kết tủa gồm (a) (b) (c) và (e) ⇒ Chọn A

Truong237 e KẾT tủa gì thế nhi
24/4/2018 lúc 23:11
hongha610 AL(OH)3
24/4/2018 lúc 23:14 Cảm ơn
Truong237 phương trình cụ thể với bạn
24/4/2018 lúc 23:15 Cảm ơn
trang2111 Al4C3 + 12 H2O ---> 4 Al(OH)3 + 3 CH4 CaC2+H2O --->Ca(OH)2 +C2H2 .do tỉ lệ 1:1 nên ca(oh)2 ko đủ để hòa tan hết Al(OH)3 bn nhé
25/4/2018 lúc 7:39 Cảm ơn
chimchim0410 cho mình hỏi phương trình của câu c thế nào vậy bạn?
27/4/2018 lúc 23:0
nqtuan94 Ag+ + Cl- => AgCL
27/4/2018 lúc 23:1 Cảm ơn
ngoctri1234 câu d có kết tủa cuoh2 mà, mod giải thích giùm mình với
13/6/2018 lúc 11:49 Cảm ơn
sasukeduy113 nhưng mà Cu(OH)2 có thể bị hòa tan trong NH3 dung dịch tạo phức đó em
Cu(OH)2 +4NH3=> [Cu(NH3)4](OH)2 tan
13/6/2018 lúc 12:30 Cảm ơn
avioii123 pt a á :V Al(OH)3 vẫn t/d với Ba(OH)2 TẠO KT TAN MÀ ????
28/5/2018 lúc 1:23
Trungvuongttht còn kết tủa BaSO4
28/5/2018 lúc 9:59 Cảm ơn
Truongthimyhue Cu(oh)2+Nh3--> phức
22/6/2018 lúc 6:54