Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Nung nóng natri axetat với vôi tôi xút được khí A. (2) Nung nóng metan ở 1500oC rồi ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Nung nóng natri axetat với vôi tôi xút được khí A. (2) Nung nóng metan ở 1500oC rồi ?

ID [585650]

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Nung nóng natri axetat với vôi tôi xút được khí A.
(2) Nung nóng metan ở 1500oC rồi làm lạnh nhanh được khí B.
(3) Đun nóng ancol etylic trong axit sunfuric đặc ở 170oC được khí C.
(4) Đime hóa khí B được khí D.
(5) Cho khí C tác dụng với H2 (xúc tác Ni) được khí E.
(6) Oxi hóa chất C bằng khí oxi (xúc tác MnSO4) được chất hữu cơ F.
Biết A, B, C, D, E là các chất hữu cơ và là sản phẩm chính trong các thí nghiệm trên. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Hai chất A, B làm mất màu nước brom ở điều kiện thường.
B. Sục khí C qua dung dịch KMnO4 được chất hữu cơ đa chức.
C. Dẫn khí B qua nước nóng (xúc tác HgSO4) lại được khí D.
D. Chất E và F không cùng số nguyên tử cacbon.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
doluutuananh ý 6 chất hữu cơ F là j z ạ
Trả lời 30 Tháng 9 lúc 18:46
hoangthuc2000pc ch3cho
30 Tháng 9 lúc 19:44 (1) Cảm ơn