Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl. (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư. (c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl. (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư. (c?

ID [756118]

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl. (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư.
(c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng, dư. (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

longlun Những thí nghiêm nào ạ
15 Tháng 6 lúc 15:28
kimthi0101 a c d
15 Tháng 6 lúc 20:17 (1) Cảm ơn
bita148 rắn là kết tủa - rắn là kết tủa - rắn là kết tủa
16 Tháng 6 lúc 21:48