Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (b) Sục khí Cl2 vào dd FeCl2. (c) Dẫn khí H2 dư qua?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (b) Sục khí Cl2 vào dd FeCl2. (c) Dẫn khí H2 dư qua?

ID [52157]

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(b) Sục khí Cl2 vào dd FeCl2.
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.
(d) Cho Na vào dung dịch H2SO4 dư.
(e) Nhiệt phân AgNO3.
(g) Đốt cháy FeS2 trong không khí.
(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.
Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A.3.
B.2.
C.4.
D.5.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án A Giải: (a) Mg + Fe2(SO4)3 dư → MgSO4 + 2FeSO4.

(b) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

(c) CuO + H2 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) Cu + H2O.

(d) 2Na + H2SO4 dư → Na2SO4 + H2↑.

(e) 2AgNO3 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) 2Ag↓ + 2NO2↑ + O2↑.

(g) 4FeS2 + 11O2 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) 2Fe2O3 + 8SO2↑.

(h) CuSO4 + H2O \(\xrightarrow[diencuctro]{dpdd}\) Cu↓ + H2SO4 + O2↑.

⇒ (c), (e) và (h) thỏa ⇒ chọn A.

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
thinhnvtdk - thế na + cuso4 có tạo ra kim loại ko vậy?

Trả lời

npnspeed Không ạ!
Na khi cho vào dung dịch CuSO4 thì Na phản ứng với nước trước tạo NaOH:
2Na + 2H2O => 2NaOH + H2
Sau đó, NaOH phản ứng với CuSO4 tạo kết tủa xanh
2NaOH + CuSO4 => Na2SO4 + Cu(OH)2
Lưu ý, Cu(OH)2 không tác dụng với NaOH nên kết tủa sẽ không tan
maitrang112 - hi thiếu 1 chất thừ 1 chất. Belike

Trả lời

sieunhangao2018 - ngu người chọn cả a

Trả lời

BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
Giải đáp về phản ứng thủy phân của este thường

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số trùng phương (chứa tham số)
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)