Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho tới khi nước bắ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho tới khi nước bắ?

ID [138686]

Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho tới khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả 2 cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,448 lít khí (đktc). Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan tối đa 0,680 gam Al2O3. Giá trị lớn nhất của m là

A.2,627 gam.
B.5,970 gam.
C.5,254 gam.
D.2,985 gam.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BGiải: Ở anot : Cl-, H2O, SO4- || Ở catot : Cu2+, H2O, Na+

Dung dịch sau điện phân có thể hòa tan \(\dfrac{1}{150}\) mol Al23

→ Dung dịch sau điện phân chứa H+ hoặc OH-

TH1: Nếu dung dịch sau phản ứng chứa axit

→ Ở anot xảy ra quá trình điện phân nước : H2O → O2 + 4H+ + 4e

Có nH+ = 6nAl2O3 = 0,04 mol → nO2 = 0,01 mol → nCl2 = 0,01 mol

Bảo toàn e → nCu = \(\dfrac{ 0,01. 4 + 0,01. 2}{2}\) = 0,03 mol → m = 0,03. 160 + 0,02. 58,5 = 5,97 gam

TH2: Nếu dung dịch sau phản ứng chứa OH-

→ Ở catot xảy ra quá trình điện phân nước → H2O + 2e → H2 + 2OH-

Có nOH- = 2nAl2O3= \(\dfrac{1}{75}\) mol và nCl2 = 0,02 mol

Bảo toàn electron → nCu = \(\dfrac{2. 0,02 -\dfrac{1}{75} }{2}\) = \(\dfrac{1}{75}\) mol

→ m= \(\dfrac{1}{75}\) . 160 + 0,04. 58,5 = 4,473 gam ⇒ Chọn B

Bình luận
lethihoaithu01102001 - co phan ung trung hoa ko nhi

Trả lời

lethihoaithu01102001 em nham