Tiến hành lên men 14,4 kg dung dịch glucozơ nồng độ a%, thu được 13,8 lít dung dịch ancol etylic 12o. Biết khối lượng ri?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành lên men 14,4 kg dung dịch glucozơ nồng độ a%, thu được 13,8 lít dung dịch ancol etylic 12o. Biết khối lượng ri?

ID [649494]

Tiến hành lên men 14,4 kg dung dịch glucozơ nồng độ a%, thu được 13,8 lít dung dịch ancol etylic 12o. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/mL và hiệu suất toàn bộ quá trình lên men là 90%. Giá trị của a là

A. 24.
B. 16.
C. 20.
D. 18.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận