Tìm điều kiện m để hàm số y = 3m{sin ^3}x - {sin ^2}x + sin x + m - 2 đồng biến trên khoảng left( { - frac{pi?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream: Ôn Tập Chương Dao Động Cơ Học

Tìm điều kiện m để hàm số y = 3m{sin ^3}x - {sin ^2}x + sin x + m - 2 đồng biến trên khoảng left( { - frac{pi?

ID [754458]

Tìm điều kiện \(m\) để hàm số \(y = 3m{\sin ^3}x - {\sin ^2}x + \sin x + m - 2\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \dfrac{\pi }{2};0} \right).\)

A. \(m \le - 3.\)
B. \(m \le 0.\)
C. \(m \ge \dfrac{1}{3}.\)
D. \(m \ge - \dfrac{1}{3}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D
Bình luận
thanhtucmg cho em xin lời giải với ạ ??
20 Tháng 9 lúc 21:8