Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

ID [756097]

Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hoá.
B. tính bazơ.
C. tính khử.
D. tính axit.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

provip12abc ad giải thích hộ mâu thuẫn này tí : chất oxi hóa thể hiện tính khử mà kim loại có số oxh tăng sau phản ứng nên là chất khử chứ ạ ?
14 Tháng 6 lúc 23:20
tranduchoanghuy chất oxi hóa thể hiện tính oxi hóa chứ em :| kim loại là chất khử ai nói gì đâu em @@
15 Tháng 6 lúc 0:24 Cảm ơn