Tính trạng màu sắc hạt đậu do một cặp gen quy định. Cho 2 cây hạt vàng không thuần chủng lai với nhau, được F1 gồm 75% h?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Tính trạng màu sắc hạt đậu do một cặp gen quy định. Cho 2 cây hạt vàng không thuần chủng lai với nhau, được F1 gồm 75% h?

ID 680918.

Tính trạng màu sắc hạt đậu do một cặp gen quy định. Cho 2 cây hạt vàng không thuần chủng lai với nhau, được F1 gồm 75% hạt vàng, 25% hạt xanh. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được hạt F2. Loại cây F1 vừa có hạt vàng vừa có hạt xanh chiếm tỉ lệ là

A.
B. .
C.
D.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 18/7/2018 lúc 9:41 Link fb:
Đáp án A.
F1 gồm 75% hạt vàng, 25% hạt xanh
→ Hạt vàng (A) trội hoàn toàn so với hạt xanh (a).
F1 có tỉ lệ 1AA : 2Aa : 1aa.
F1 tự thụ phấn → Hạt F2 vừa có hạt vàng vừa có hạt xanh → Kiểu gen của cây F1 là Aa.
Loại cây này chiếm tỉ lệ = 2/4 = ½.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Bunloang1998 P: hạt vàng lai hạt xanh sao ra 3 vàng 1 xanh dc ạ
Phải AaBb lai với aabb mới dc chứ ạ
12/1/2019 lúc 18:8
NinhDuong 1 cặp gen quy định thôi :v Để sửa lại đề chút :v
Cho lai 2 cây hạt vàng không thuần chủng với nhau.
13/1/2019 lúc 12:30 Cảm ơn