Tính trạng màu sắc hạt đậu do một cặp gen quy định. Cho 2 cây hạt vàng không thuần chủng lai với nhau, được F1 gồm 75% h?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tính trạng màu sắc hạt đậu do một cặp gen quy định. Cho 2 cây hạt vàng không thuần chủng lai với nhau, được F1 gồm 75% h?

ID 680918.

Tính trạng màu sắc hạt đậu do một cặp gen quy định. Cho 2 cây hạt vàng không thuần chủng lai với nhau, được F1 gồm 75% hạt vàng, 25% hạt xanh. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được hạt F2. Loại cây F1 vừa có hạt vàng vừa có hạt xanh chiếm tỉ lệ là

A. \(\dfrac{1}{2}\)
B. \(\dfrac{1}{4}\).
C. \(\dfrac{1}{3}\)
D. \(\dfrac{1}{{16}}\)
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 18 Tháng 7 lúc 9:41 Link fb:
Đáp án A.
F1 gồm 75% hạt vàng, 25% hạt xanh
→ Hạt vàng (A) trội hoàn toàn so với hạt xanh (a).
F1 có tỉ lệ 1AA : 2Aa : 1aa.
F1 tự thụ phấn → Hạt F2 vừa có hạt vàng vừa có hạt xanh → Kiểu gen của cây F1 là Aa.
Loại cây này chiếm tỉ lệ = 2/4 = ½.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Bunloang1998 P: hạt vàng lai hạt xanh sao ra 3 vàng 1 xanh dc ạ
Phải AaBb lai với aabb mới dc chứ ạ
12 Tháng 1 lúc 18:8
NinhDuong 1 cặp gen quy định thôi :v Để sửa lại đề chút :v
Cho lai 2 cây hạt vàng không thuần chủng với nhau.
13 Tháng 1 lúc 12:30 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hàm số và logarit

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ