Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

ID [645778]

Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6,6.
B. Tơ capron.
C. Tơ axetat.
D. Tơ tằm.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Yên Lạc - Trần Phú - Vĩnh Phúc - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận