Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo:
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo:

ID [646364]

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6.
B. Tơ tằm.
C. Tơ axetat.
D. Tơ olon.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Phụ Dực - Thái Bình - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận