Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

ID [661382]

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ tằm.
B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ capron.
D. Tơ visco.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT Quảng Nam - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: – Loại A vì là tơ thiên nhiên.

– Loại B và C vì là tơ tổng hợp.

||⇒ chọn D.

Bình luận