Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)

ID [640248]

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)

A. Tơ visco.
B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ tằm.
D. Bông

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Lê Văn Hưu - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận