Tổng số liên kết σ trong một phân tử ancol có công thức tổng quát CnH2n+1OH là
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Tổng số liên kết σ trong một phân tử ancol có công thức tổng quát CnH2n+1OH là

ID 539989.

Tổng số liên kết σ trong một phân tử ancol có công thức tổng quát CnH2n+1OH là

A. 3n + 2.
B. 4n.
C. 3n + 1.
D. 3n.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

25/7/2017 lúc 8:57 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

HD: số liên kết σ = ∑số nguyên tố – 1 = nsố C + (2n + 2)số H + 1số O – 1 = 3n + 2.

Chọn đáp án A. ♥.

TienTaiTHD Giúp em cái này với ạ
17/7/2017 lúc 6:18
tho101 Em có chia CnH2n+1OH thành 2 phần đó là [-CnH2n+1] VÀ [-OH]
Trong [-CnH2n+1] Có:
Số liên kết σ trong C-H = 2n + 1 VÀ số liên kết σ C-C = n-1
Số liên kết σ trong OH = 1
Và 2 cục này ghép với nhau có thêm 1 liên kết σ nữa.
=> ∑Liên kết σ trong CnH2n+1OH = (2n+1) + (n-1) + 1 + 1 = 3n + 2 đó em.
- - -
Nếu không thì em có thể viết cài cái rồi tìm quy luật: Ví dụ như.
CH3OH nhẩm thấy có 5 liên kết σ Với n = 1 [3x1 + 2 = 5]
C2H5OH thấy có 8 liên kết σ với n = 2 [3x2 + 2 = 8]
C3H7OH thấy có 11 liên kết σvới n = 3 [3x3 + 2 = 11]
=> Trong CnH2n+1OH có tổng số liên kết σ = 3n+2
17/7/2017 lúc 7:11 Cảm ơn
TienTaiTHD tkx anh ^^
17/7/2017 lúc 12:49 Cảm ơn