Tổng số liên kết σ trong một phân tử ankin ứng với công thức tổng quát CnH2n – 2 là
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Tổng số liên kết σ trong một phân tử ankin ứng với công thức tổng quát CnH2n – 2 là

ID 538861.

Tổng số liên kết σ trong một phân tử ankin ứng với công thức tổng quát CnH2n – 2

A. 3n – 2.
B. 4n.
C. 3n – 1.
D. 3n – 3.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

2/7/2017 lúc 9:4 Link fb: ngat16021992@gmail.com

Trong phân tử ankin hình thành 2n-2 liên kết σ của C-H

Giữa n nguyên tử C hình thành n-1 liên kết σ C-C

Tổng số liên kết σ trong một phân tử ankin là 2n-2 + n-1 = 3n-3

Đáp án D.

rum0807 cái này s lấy C2H2 lại ra C ạ
13/6/2018 lúc 23:5
lehuuminhtri lấy C2H2 ra D mà C2H2 thì n=2
13/6/2018 lúc 23:6 Cảm ơn
rum0807 lắp não
13/6/2018 lúc 23:8 Cảm ơn