Trên một sợi dây có sóng dừng, hai điểm A và B là hai điểm bụng gần nhau nhất. Khoảng cách lớn nhất giữa A và B là 13 cm?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trên một sợi dây có sóng dừng, hai điểm A và B là hai điểm bụng gần nhau nhất. Khoảng cách lớn nhất giữa A và B là 13 cm?

ID [0]

Trên một sợi dây có sóng dừng, hai điểm A và B là hai điểm bụng gần nhau nhất. Khoảng cách lớn nhất giữa A và B là 13 cm. Khi tốc độ dao động của A và B bằng nửa tốc độ cực đại của chúng thì khoảng cách giữa A và B bằng 12 cm. Bước sóng trên sợi dây đó bằng

A.2√69 cm.
B.√69 cm.
C.2√53 cm.
D.√53 cm.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án A
Bình luận
duythai1712 - (2) thiếu chia hai rồi ad ơi

Trả lời

duongsiungu - bài này làm sao ạk

Trả lời

sonanhnguyen - Để dễ hình dung bạn phải vẽ hình ra . gọi d là k/c giữa 2 VTCB của A và B
"hai điểm A và B là hai điểm bụng gần nhau nhất. Khoảng cách lớn nhất giữa A và B là 13 cm."
=> d = lamđa/2 và khoảng cách lớn nhất của 2 điểm A và B là khi chúng ở 2 biên. dựa vào hình vẽ ta dễ dàng có được : AB^2 = d^2 + (2A)^2 => 13^2 = d^2 + 4A^2 (1)
- "tốc độ dao động của A và B bằng nửa tốc độ cực đại " tức là 2 vật đang có li độ x = +- x.căn3/2
Vậy tương tự ta lại có : 12^2 = d^2 + (Acăn3) ^2 (2)
- Trừ (2) cho (1) bạn được: 25 = A^2 => A = 5 cm. tương dự bạn => d và => lamđa và key là A nhé
nguyenanh289 - ai giải tớ với

Trả lời

phactieumypcy dựa vào 2 dữ kiện t lập dc hpt:
(2A)^2 + B^2 = 13^2
(can3A)^2 + B^2 = 12^2
Với a là biên độ tại bụng sóng, B là khoảng cách giữa 2 điểm bụng AB, giải ra B =can69, suy ra lamda=2B
doluutuananh - Ai giải voiwis ạ

Trả lời

sonanhnguyen - Để dễ hình dung bạn phải vẽ hình ra . gọi d là k/c giữa 2 VTCB của A và B
"hai điểm A và B là hai điểm bụng gần nhau nhất. Khoảng cách lớn nhất giữa A và B là 13 cm."
=> d = lamđa/2 và khoảng cách lớn nhất của 2 điểm A và B là khi chúng ở 2 biên. dựa vào hình vẽ ta dễ dàng có được : AB^2 = d^2 + (2A)^2 => 13^2 = d^2 + 4A^2 (1)
- "tốc độ dao động của A và B bằng nửa tốc độ cực đại " tức là 2 vật đang có li độ x = +- x.căn3/2
Vậy tương tự ta lại có : 12^2 = d^2 + (Acăn3) ^2 (2)
- Trừ (2) cho (1) bạn được: 25 = A^2 => A = 5 cm. tương dự bạn => d và => lamđa và key là A nhé
trang2kxg TẠI sao lại có pt như vậy ạ
nguyenminhnhat2001 pt đâu ra v
npnspeed d = 12 là khoảng cách 2 VTCB của 2 điểm đó
phuonghong2072002 anh ơi cho e hỏi 12^2 ở đâu vậy ạ
reus98 cái pt nào đâu e .thì e cứ gọi từ từ ra là được thôi mà
hai điểm A và B là hai điểm bụng gần nhau nhất. Khoảng cách lớn nhất giữa A và B là 13 cm."
=> d = lamđa/2 và khoảng cách lớn nhất của 2 điểm A và B là khi chúng ở 2 biên. dựa vào hình vẽ ta dễ dàng có được : AB^2 = d^2 + (2A)^2 => 13^2 = d^2 + 4A^2
tương tự mấy cái sau củng v