Trên một sợi dây dài 2,5 m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài 2 đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao độn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trên một sợi dây dài 2,5 m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài 2 đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao độn?

ID [661443]

Trên một sợi dây dài 2,5 m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài 2 đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 45 m/s. Tần số sóng bằng

A. 45 Hz.
B. 60 Hz.
C. 75 Hz.
D. 90 Hz.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A
Bình luận
kuninhan Bài này em tính kh ra đáp án ạ???
Trả lời 12 Tháng 6 lúc 9:10
luanantin 2 dầu dây cố định và 4 điểm ko dao động thì tổng hết là 6 điểm ko dao động do đó l=5lamda/2 suy ra lamda=1 =>f=45Hz
12 Tháng 6 lúc 9:33 (1) Cảm ơn