Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất:

Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất:

A. Phần giữa của thanh.

B. Chỉ có từ cực Bắc.

C. Cả hai từ cực.

D.  Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.

Đáp án C

1.png