Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Trong âm nhạc các nốt Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đô được sắp xếp theo thứ tự:

Trong âm nhạc các nốt Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Đô được sắp xếp theo thứ tự:

A. tăng dần độ cao (tần số).

B. giảm dần độ cao (tần số).

C. tăng dần độ to.

D. giảm dần độ to.

Đáp án A

2.png
Triệu Vân Đáp án A nhé!
. 14/01/2018
Nguyễn Thị Lan Hương vừa nãy khoanh A nhưng đáp án bảo B mà h lại đổi lại r
. 14/01/2018
Triệu Vân Hihi
+Trong âm nhạc có 7 nốt cơ bản : Đồ Rê Mi Fa Sol La Si ứng với 7 tần số
+Quãng :là khoảng cách giữa 2 nốt liên tiếp (ví dụ đô –rê)
8 nốt nhạc : Đồ(thấp) Rê Mi Fa Sol La Si đô(cao): lập thành 1 quãng tám
. Mỗi quãng tám được chia thành 7 quãng nhỏ gồm 5 quãng một cung và 2 quãng nửa cung( mi-fa hay si-đô)
khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc).
.Mỗi quãng tám được chia thành12 nc.
Hai nốt nhạc cách nhau 1 nửa cung (ví dụ : mi-fa hay si-đô) thì hai âm tương ứng với hai nốt nhạc này có tỉ số tần số là 12√2
Tức fcao/fthap= 12√2
Như vậy các nốt được sắp xếp theo chiều tăng dần của tần số
Bạn sẽ có thể gặp 1 vài bài nó bắt tính tần số của 1 nốt nào đó.
. 14/01/2018
Đoàn Quang Minh - Lí thuyết cơ bản đó e , e có thể nhớ luôn : Tên nốt nhạc dùng để ghi lại độ cao thấp của âm thanh người ta dùng 7 âm , thứ tự từ thấp đến cao là: Đô – Rê – Mi – Pha -Son – La – Si
=> A
. 14/01/2018
Nguyễn Thị Lan Hương ??????
. 14/01/2018