Trong các cơ chế hình thành loài sau đây, có bao nhiêu cơ chế có thể xảy ra ở cả động vật và thực vật? I. Hình thành lo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các cơ chế hình thành loài sau đây, có bao nhiêu cơ chế có thể xảy ra ở cả động vật và thực vật? I. Hình thành lo?

ID [651913]

Trong các cơ chế hình thành loài sau đây, có bao nhiêu cơ chế có thể xảy ra ở cả động vật và thực vật?
I. Hình thành loài bằng cách li địa lí.
II. Hình thành loài bằng cách li tập tính.
III. Hình thành loài bằng cách li sinh thái.
IV. Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C Con đường hình thành loài bằng cách li tập tính không có ở thực vật. Các con đường hình thành loài: Địa lí; sinh thái; lai xa và đa bội hóa xảy ra ở cả động vật và thực vật. Trong đó hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa chủ yếu xảy ra ở thực vật, ít gặp ở động vật. → Đáp án C.
Bình luận
vanthang911 lai xa đa bội hóa có ở động vật luôn hả mod
Trả lời 8 Tháng 6 lúc 23:6
vdl2001 Vẫn có mà c. Chỉ là nó ít gặp với dễ gây hậu quả nghiêm trọng thôi
8 Tháng 6 lúc 23:14 (1) Cảm ơn
vuthithuyphuong lai xa và đa bội hóa - chủ yếu diễn ra ở loài sv ss hữu tính, xảy ra ở Tv, ít ở Đv
9 Tháng 6 lúc 8:28 (2) Cảm ơn
darealkween thằn lằn í bạn
9 Tháng 6 lúc 8:28 (2) Cảm ơn