Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện trường trong tụ điện là
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện trường trong tụ điện là

ID 541809.

Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện trường trong tụ điện là

A. W = Q2/(2C).
B. W = QU/2.
C. W = CU2/2.
D. W = C2/(2Q).
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

14/6/2017 lúc 14:30 Link fb:

hieukb19 C cũng đúng mà nhỉ ??
2/7/2017 lúc 20:53
Ledacthuongmoon hack não nhau vậy,, c đúng mà
1/8/2017 lúc 9:9
nguyennhat37na "Trong các công thức sau, công thức KHÔNG PHẢI để tính năng lượng điện trường trong tụ điện" mà đọc sai đề rồi kìa
1/8/2017 lúc 9:30 Cảm ơn
Ledacthuongmoon nhầm :V
1/8/2017 lúc 10:13