Trong các hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (từ cuối 1974 – đầu 1975), thắng lợi có ý nghĩa lớn nhất đối ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (từ cuối 1974 – đầu 1975), thắng lợi có ý nghĩa lớn nhất đối ?

ID 756025.

Trong các hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (từ cuối 1974 – đầu 1975), thắng lợi có ý nghĩa lớn nhất đối với quân dân miền Nam là gì?

A. Chiến thắng Đường 14 – Phước Long.
B. Chiến thắng chống “bình định – lấn chiếm”.
C. Ngăn cản việc Mĩ không can thiệp trở lại.
D. Quân giải phóng làm chủ Buôn Ma Thuột.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ