Trong các hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (từ cuối 1974 – đầu 1975), thắng lợi có ý nghĩa lớn nhất đối ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Trong các hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (từ cuối 1974 – đầu 1975), thắng lợi có ý nghĩa lớn nhất đối ?

ID [756025]

Trong các hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (từ cuối 1974 – đầu 1975), thắng lợi có ý nghĩa lớn nhất đối với quân dân miền Nam là gì?

A. Chiến thắng Đường 14 – Phước Long.
B. Chiến thắng chống “bình định – lấn chiếm”.
C. Ngăn cản việc Mĩ không can thiệp trở lại.
D. Quân giải phóng làm chủ Buôn Ma Thuột.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN