Trong các lực lượng mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, lực lượng nào có thành phần xuất thân phức tạp nhất?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các lực lượng mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, lực lượng nào có thành phần xuất thân phức tạp nhất?

ID [0]

Trong các lực lượng mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX, lực lượng nào có thành phần xuất thân phức tạp nhất?

A.tư sản dân tộc.
B.sĩ phu yêu nước.
C.giai cấp công nhân.
D.tiểu tư sản thành thị.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận
hocvienbienphong5419 - Vì tiểu tư sản là gồm nhiều thế hệ tầng lớp khác nhau như thanh niên, sinh viên, trí thức ... nên phức tạp nhất

Trả lời

toan28337 - Thầy giải thích giúp em tại sao tiểu tư sản thành thị có xuất thân phức tạp đc không ạ

Trả lời