Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào có nội dụng đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào có nội dụng đúng?

ID [0]

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào có nội dụng đúng?

A.Ánh sáng có bước sóng càng lớn thì càng dễ gây ra hiện tượng quang điện
B.Ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì năng lượng photon càng nhỏ
C.Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng
D.Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận