Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon – 7; (4) poli (etylentereph?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon – 7; (4) poli (etylentereph?

ID [664682]

Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon – 7; (4) poli (etylenterephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:

A. (1), (3), (5).
B. (3), (4), (5).
C. (1), (3), (6).
D. (1), (2), (3).

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 2

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận