Trong các quá trình sau đây ở tế bào nhân thực, có bao nhiêu quá trình chỉ diễn ra ở tế bào chất? I. Nhân đôi ADN II. ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các quá trình sau đây ở tế bào nhân thực, có bao nhiêu quá trình chỉ diễn ra ở tế bào chất? I. Nhân đôi ADN II. ?

ID [43591]

Trong các quá trình sau đây ở tế bào nhân thực, có bao nhiêu quá trình chỉ diễn ra ở tế bào chất?
I. Nhân đôi ADN
II. Phiên mã tổng hợp mARN
III. Phiên mã tổng hợp tARN
IV. Hoạt hóa axit amin
V. Dịch mã tổng hợp protein histôn

A.2
B.1
C.4
D.3
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A I, II, III. Các quá trình trên đều phải sử dụng ADN trong nhân tế bào để làm khuôn chó quá trình vì vậy nó được thực hiện trong nhân tế bào.
IV, V. 2 quá trình này đều xảy ra ở TBC vì quá trình dịch mã diễn ra ở riboxom nằm ở tế bào chất.
Bình luận
cumay - mình thấy còn gen ở trong lục lạp vẫn có nhân đôi ở trong tế bào chất mà

Trả lời

longngocthiennga Đúng là có nhưng ko xét hay học đến...
Em cứ như trong sgk nhân đôi, phiên mã trong nhân tế bào sau đó ra tế bào chất thực hiện hoạt hóa axit amin. dịch mã.
ninhduong Đây đề hỏi CHỈ diễn ra ở TBC thì làm sao xét nhân đôi được?
taipro11a1 tự làm khó mình rồi