Trong các yếu tố sau đây: 1) Bản chất môi trường 2) Màu sắc ánh sáng 3) Cường độ sáng Những yếu tố nào ảnh hưởng đến ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Trong các yếu tố sau đây: 1) Bản chất môi trường 2) Màu sắc ánh sáng 3) Cường độ sáng Những yếu tố nào ảnh hưởng đến ?

ID 706717.

Trong các yếu tố sau đây:
1) Bản chất môi trường
2) Màu sắc ánh sáng
3) Cường độ sáng

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ truyền của ánh sáng đơn sắc:

A. 1, 2.
B. 2, 3.
C. 1, 3.
D. 1, 2, 3.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhung1234567890 ?????
2/1/2019 lúc 22:39
Truong3105 giai thich giup e
13/1/2019 lúc 10:35
reus98 yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ truyền của ánh sáng đơn sắc:
Bản chất môi trường , Màu sắc ánh sáng
vì ta lấy ví dụ là ánh sáng đỏ truyền nhanh hơn anh sáng tím ---> 2 nha
Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng khi chiếu ra có một màu nhất định. Ánh sáng này không thể phân tích thành các ánh sáng có màu khác nhau giống như ánh sáng đa sắc.
13/1/2019 lúc 10:48 (1) Cảm ơn
Saitama9201 em nghĩ cường độ ánh sáng cũng ảnh hưởng đến tốc độ chứ ,gt giúp em với
26/2/2019 lúc 19:42
reus98 Đâu e , cường độ sáng có ảnh hưởng đến tốc độ truyền của as đơn sắc đâu
Trong các môi trường khác nhau vận tốc của ánh sáng được xác định bằng công thức
v = c/n , với n là chiết suất của môi trường
26/2/2019 lúc 22:32 (1) Cảm ơn