Trong các yếu tố sau đây: 1) Bản chất môi trường 2) Màu sắc ánh sáng 3) Cường độ sáng Những yếu tố nào ảnh hưởng đến ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các yếu tố sau đây: 1) Bản chất môi trường 2) Màu sắc ánh sáng 3) Cường độ sáng Những yếu tố nào ảnh hưởng đến ?

ID 706717.

Trong các yếu tố sau đây:
1) Bản chất môi trường
2) Màu sắc ánh sáng
3) Cường độ sáng

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ truyền của ánh sáng đơn sắc:

A. 1, 2.
B. 2, 3.
C. 1, 3.
D. 1, 2, 3.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhung1234567890 ?????
2 Tháng 1 lúc 22:39
Truong3105 giai thich giup e
13 Tháng 1 lúc 10:35
reus98 yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ truyền của ánh sáng đơn sắc:
Bản chất môi trường , Màu sắc ánh sáng
vì ta lấy ví dụ là ánh sáng đỏ truyền nhanh hơn anh sáng tím ---> 2 nha
Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng khi chiếu ra có một màu nhất định. Ánh sáng này không thể phân tích thành các ánh sáng có màu khác nhau giống như ánh sáng đa sắc.
13 Tháng 1 lúc 10:48 (1) Cảm ơn
Saitama9201 em nghĩ cường độ ánh sáng cũng ảnh hưởng đến tốc độ chứ ,gt giúp em với
26 Tháng 2 lúc 19:42
reus98 Đâu e , cường độ sáng có ảnh hưởng đến tốc độ truyền của as đơn sắc đâu
Trong các môi trường khác nhau vận tốc của ánh sáng được xác định bằng công thức
v = c/n , với n là chiết suất của môi trường
26 Tháng 2 lúc 22:32 (1) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ