Trong Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921), nước Nga đã thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921), nước Nga đã thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực

ID [786342]

Trong Chính sách kinh tế mới (NEP, 1921), nước Nga đã thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực

A. gián tiếp.
B. tạm thời.
C. cố định.
D. hàng tháng.
Lại Thị Lan
Đáp án C
Bình luận