Trong cuộc kháng chiến chóng Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), chiến thắng nào của quân dân Việt Nam ghi nhận bước phát triển?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong cuộc kháng chiến chóng Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), chiến thắng nào của quân dân Việt Nam ghi nhận bước phát triển?

ID [750858]

Trong cuộc kháng chiến chóng Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), chiến thắng nào của quân dân Việt Nam ghi nhận bước phát triển về nghệ thuật tận dụng và tạo ra thời cơ?

A. Chiến dịch Đường 14 – Phước Long (1 – 1975).
B. Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
C. Chiến dịch Tây Nguyên (3 – 1975).
D. Chiến thắng Âp Bắc (2 – 1 – 1963).
Lại Thị Lan
Đáp án C
Bình luận
tranthihongphuc2001 ai giải thích giúp em với ạ!
Trả lời 3 Tháng 6 lúc 22:28
nguyennthitrang1 Tận dụng thời cơ từ cd đường 14, đồng thời nó cũng tạo thời cơ thuận lợi để ta mở cd Huế- Đà Nẵng (*_*)
4 Tháng 6 lúc 9:8 (12) Cảm ơn
jaica0g0t A : là cuộc thăm dò chiến lược
B : là cuộc tiến công giành chính quyền đã tận dụng được thời cơ là về ss ll của ta và địch và mâu thuẫn của Mĩ.. nhưng k tạo đk thời cơ cho ta . cuộc tiến công k thành công
D : là cuộc đấu tranh phá cuộc hành quân càn quét của địch và giành thắng lợi tạo đk
C : khi ta mở chiến dịch đã tận dụng thời cơ là ở đây địch phòng thủ yếu ( trước đó ta đã đánh nghi binh ở playku và kontum . địch đã đoán sai hướng tiến công của ta) : đây là tạo ra thời cơ và tân dụng để giải phóng tây nguyên. đồng thời sau khi địch rút chạy khỏi tây nguyên về duyên hải NTB, phát hiện địch co cụm ở Huế , trong lúc chiến dịch tây nguyên đang diễn ra thắng lợi tạo điều kiện thuận lợi cho ta giải phóng MT mà trọng tâm là 2 tp lớn HUế VÀ Đn . thì ban chỉ huy chiến dịch q đ mở chiến dịch Huế - Đn ,
5 Tháng 6 lúc 21:16 (30) Cảm ơn
thyjamie Có bạn nào muốn trao đổi đề Sát Hạch của Thầy TUowrng với Đề Sát Hạch của cô Thu Bên TS247 K
17 Tháng 6 lúc 22:30
iamfighter Có bạn nào cho mình học chung khoá luyện đề thầy hưởng vs
Trả lời 20 Tháng 6 lúc 10:17
nguyenvanduc1409 có này bạn. sđt 0961744112
21 Tháng 6 lúc 9:13 (4) Cảm ơn