Trong dao động của con lắc đơn, hình chiếu của trọng lực lên phương dây treo sẽ cân bằng với lực căng của dây lúc vật đi?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Trong dao động của con lắc đơn, hình chiếu của trọng lực lên phương dây treo sẽ cân bằng với lực căng của dây lúc vật đi?

ID 657034.

Trong dao động của con lắc đơn, hình chiếu của trọng lực lên phương dây treo sẽ cân bằng với lực căng của dây lúc vật đi qua vị trí

A. cân bằng về phía dương
B. bất kì trong dao động.
C. biên của dao động
D. cân bằng theo chiều âm.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dautay44 hú qqqq
10/5/2018 lúc 22:35
Truongkhanhqt1 ?????????????????/
30/4/2019 lúc 16:12
huonglan209 b nhớ công thức tính lực căng dây của con lắc đơn như ví dụ trước là
T=mg ( 3 cos an pha - 2 cos anpha0)
mà tại VTCB anpha = 0 nên cos anpha =1
vậy T= mg(3 - 2 cos anpha 0) nên nó k thể = P được
vì P=mg mà
còn tại vị trí biên anpha = anpha 0 nên có T=mg .cos anpha
30/4/2019 lúc 17:29 (4) Cảm ơn
vngan2489 Theo như lời giải của chị smod, lúc ở biên T = mg cos anpha .. P=mg thế thì còn cos anpha ở T mà
16/5/2019 lúc 20:51