Trong dao động của con lắc đơn, hình chiếu của trọng lực lên phương dây treo sẽ cân bằng với lực căng của dây lúc vật đi?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong dao động của con lắc đơn, hình chiếu của trọng lực lên phương dây treo sẽ cân bằng với lực căng của dây lúc vật đi?

ID [657034]

Trong dao động của con lắc đơn, hình chiếu của trọng lực lên phương dây treo sẽ cân bằng với lực căng của dây lúc vật đi qua vị trí

A. cân bằng về phía dương
B. bất kì trong dao động.
C. biên của dao động
D. cân bằng theo chiều âm.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận
dautay44 hú qqqq
10 Tháng 5 lúc 22:35
truongkhanhqt1 ?????????????????/
Trả lời 30 Tháng 4 lúc 16:12
huonglan209 b nhớ công thức tính lực căng dây của con lắc đơn như ví dụ trước là
T=mg ( 3 cos an pha - 2 cos anpha0)
mà tại VTCB anpha = 0 nên cos anpha =1
vậy T= mg(3 - 2 cos anpha 0) nên nó k thể = P được
vì P=mg mà
còn tại vị trí biên anpha = anpha 0 nên có T=mg .cos anpha
30 Tháng 4 lúc 17:29 (5) Cảm ơn
vngan2489 Theo như lời giải của chị smod, lúc ở biên T = mg cos anpha .. P=mg thế thì còn cos anpha ở T mà
Trả lời 16 Tháng 5 lúc 20:51
hoang2k1 vậy cuối cùng là sao ạ
Trả lời 6 Tháng 6 lúc 8:26