Trong dao động của con lắc đơn, hình chiếu của trọng lực lên phương dây treo sẽ cân bằng với lực căng của dây lúc vật đi?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong dao động của con lắc đơn, hình chiếu của trọng lực lên phương dây treo sẽ cân bằng với lực căng của dây lúc vật đi?

ID [0]

Trong dao động của con lắc đơn, hình chiếu của trọng lực lên phương dây treo sẽ cân bằng với lực căng của dây lúc vật đi qua vị trí

A.cân bằng về phía dương
B.bất kì trong dao động.
C.biên của dao động
D.cân bằng theo chiều âm.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
hoang2k1 - vậy cuối cùng là sao ạ

Trả lời

vngan2489 - Theo như lời giải của chị smod, lúc ở biên T = mg cos anpha .. P=mg thế thì còn cos anpha ở T mà

Trả lời

truongkhanhqt1 - ?????????????????/

Trả lời

huonglan209 b nhớ công thức tính lực căng dây của con lắc đơn như ví dụ trước là
T=mg ( 3 cos an pha - 2 cos anpha0)
mà tại VTCB anpha = 0 nên cos anpha =1
vậy T= mg(3 - 2 cos anpha 0) nên nó k thể = P được
vì P=mg mà
còn tại vị trí biên anpha = anpha 0 nên có T=mg .cos anpha
dautay44 - hú qqqq

Trả lời