Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng?

ID 657028.

Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Lực kéo về tỷ lệ thuận với chiều dài của con lắc.
B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.
C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật và khối lượng riêng của con lắc.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
vngan2489 Cho em xin lời giải
16/5/2019 lúc 20:48
reus98 e hiểu nhưu thế này nha :
+ Ta có : công thức tính lực kéo về là : Fkv = -kx
mà : W = căn (k/m) => k = W^2.m => phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
=> Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.
16/5/2019 lúc 21:46 Cảm ơn