Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng?

ID [0]

Trong dao động điều hoà của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Lực kéo về tỷ lệ thuận với chiều dài của con lắc.
B.Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.
C.Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
D.Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật và khối lượng riêng của con lắc.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
thealchemist - con lắc đơn mà: omega= căn (g/l). ko có đáp án đúng chứ ạ

Trả lời

reus98 Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. đúng rồi nhá
vì F kv = am
Lực kéo về của con lắc lò xo là :
Fkv = -kx phụ thuộc vào độ cứng
nên không thể nói gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật được.
vì a=-w^ 2 x mà F=ma
reus98 Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. đúng rồi nhá
vì F kv = am
Lực kéo về của con lắc lò xo là :
Fkv = -kx phụ thuộc vào độ cứng
nên không thể nói gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật được.
vì a=-w^ 2 x mà F=ma
huynhtien03122001 - Vậy con lắc lò xo ,lực kéo về ko phụ thuộc khối lượng đúng ko ạ

Trả lời

reus98 ok e nhé
- Lực kéo về của con lắc lò xo là :
Fkv = -kx
chienlevis - ý c e dùng f=m . a ko đc ạ

Trả lời

reus98 nếu đầy đủ của nó thì phải là :
Với con lắc đơn thì lực kéo về có biểu thức F = – mg.sinα, trong đó α là li độ góc.
=> Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.
gaptaolaban - cho em hỏi ké xíu là đối với con lắc đơn thì lực kéo về phụ thuộc vào m còn con lắc lò xo thì không phải không ạ

Trả lời

reus98 Từ các coogn thức này rồi mình triển khai ra là được
Với con lắc lò xo có biểu thức F = – kx.
Với con lắc đơn thì lực kéo về có biểu thức F = – mg.sinα, trong đó α là li độ góc.
Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực kéo về chính là lực đàn hồi.
vngan2489 - Cho em xin lời giải

Trả lời

reus98 e hiểu nhưu thế này nha :
+ Ta có : công thức tính lực kéo về là : Fkv = -kx
mà : W = căn (k/m) => k = W^2.m => phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
=> Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.