Trong điều kiện nào sau đây thì ảnh hưởng của phiêu bạt gen đến sự tiến hóa của quần thể là ít nhất?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Trong điều kiện nào sau đây thì ảnh hưởng của phiêu bạt gen đến sự tiến hóa của quần thể là ít nhất?

ID 496930.

Trong điều kiện nào sau đây thì ảnh hưởng của phiêu bạt gen đến sự tiến hóa của quần thể là ít nhất?

A. Kích thước quần thể nhỏ.
B. Kích thước của quần thể lớn.
C. Các cá thể trong quần thể có sự cạnh tranh khốc liệt.
D. Các cá thể trong quần thể ít có sự cạnh tranh.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dcnquynh lúc làm câu này tưởng phiêu bạc zen là di nhập zen làm xong mới biết là yếu tố ngẫu nhiên mà câu này cũng đúng . 15/1/2014
16/1/2014 lúc 23:50
chicothelabong m cũng nghĩ là di nhập gen . 18/1/2014
19/1/2014 lúc 18:46
nhathung1196 phiêu bạc gen là biến động DT mà . 2/2/2014
3/2/2014 lúc 11:37
donghaidhtt C D chả liên quan tới đề ?==? . 6/5/2014
7/5/2014 lúc 1:1
DoiVoThuong pB-BĐ . 23/6/2014
24/6/2014 lúc 21:29
caicaimeomeo chắc mỗi mình sai ngu dân -_- . 8/3/2015
9/3/2015 lúc 12:0
thuhuong159 fieu bạt gen là các yêu tô ngâu nhiên kthuoc qt càng lớn thì bị ảnh hưởng càng nhỏ . 23/3/2015
24/3/2015 lúc 16:52
hoianthiA13 phiêu bạt gen . 16/4/2015
17/4/2015 lúc 17:43
thanhhuyenss ngu qá!!! . 14/6/2015
15/6/2015 lúc 22:1
nguyenthilinhtrang bấm nhầm . 29/1/2016
30/1/2016 lúc 23:21
thanhthuy1999 ít nhất -_- . 29/1/2016
30/1/2016 lúc 23:57
top98 ai gt giùm . 30/1/2016
31/1/2016 lúc 0:11
ducluong1976 phiêu bạt là biến động cá thể do yếu tố ngẫu nhiên đó cậu 30/1/2016
31/1/2016 lúc 0:14
top98 sao lại B mà ko phải D 30/1/2016
31/1/2016 lúc 0:15
ducluong1976 họ hỏi yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng đến quần thể nào ít nhất thì là quần thể có kích thước lớn. chứ cạnh tranh k phải là yếu tố.dù quần thể cạnh tranh hay k thì giả sử 1 trận bão nó quét sạch hết chứ nó có chọn lọc là quần thể nào ít cạnh tranh thì k quét đâu 30/1/2016
31/1/2016 lúc 0:18
datahmu datahmu kích thước quần thể quyết định hiện tượng phiêu bạt di truyền là kích thước mà tại đó quần thể bị thu hẹp là bé nhất theo nhiều dạng hiệu úng khác nhau như hiệu ứng thắt cổ chai , kẻ sáng lập hình thành nên quần thể mới vì vậy mà càng lón sự biến động tần ssoos alen càng thấp . 14/2/2016
15/2/2016 lúc 12:13
phanquynhhailang 1 tí xíu so Vs cái lớn thì rất nhỏ . 23/2/2016
24/2/2016 lúc 23:10
DangTrongTuan rõ ràng thấy câu a la lớn mà. học nhiều lòa rồi . 12/3/2016
13/3/2016 lúc 23:38
munmunchutchut mie. "ít nhất" nhanh và ẩu. ~~~ . 20/3/2016
21/3/2016 lúc 11:5
phhat1205 phiêu bạc gen là yếu tố ngẫu nhiênnn . 7/1/2017
8/1/2017 lúc 21:57
dohainmaiha lơnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn . 29/1/2017
30/1/2017 lúc 9:38