Trong hiện tượng quang phát quang, khi chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng chiếu tới ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong hiện tượng quang phát quang, khi chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng chiếu tới ?

ID [0]

Trong hiện tượng quang phát quang, khi chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng chiếu tới sẽ dẫn đến

A.sự giải phóng một electron tự do.
B.sự thoát electron khỏi bề mặt khối chất.
C.sự phát ra photon khác loại.
D.sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CTrong hiện tượng quang phát quang, khi chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng chiếu tới sẽ dẫn đến sự phát ra photon khác loại.
Bình luận