Trong mạch dao động điện từ LC: I0,Q0 là giá trị cực đại của cường độ dòng điện và điện tích, ω là tần số góc, Wt, Wđ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Trong mạch dao động điện từ LC: I0,Q0 là giá trị cực đại của cường độ dòng điện và điện tích, ω là tần số góc, Wt, Wđ?

ID [638180]

Trong mạch dao động điện từ LC: I0,Q0 là giá trị cực đại của cường độ dòng điện và điện tích, ω là tần số góc, Wt, Wđ là năng lượng từ và năng lượng điện, dòng điện tức thời tại thời điểm Wt =nWđ được tính theo biểu thức

A. 3.png
B. 3.png
C. 3.png
D. 3.png

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Quảng Xương - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 3.png
Bình luận